1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Передплачуйте районну газету "Вперед". Передплатний індекс - 61739. Газета "Вперед" ваш надійний орієнтир у морі інформації району. Це свіжі події, неприховані факти, корисні поради, цікаві розповіді про земляків.

РекламаДіяльність будівельних підприємств Кіровоградської області за січень–серпень 2015 року

За січень–серпень 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 263,1 млн.грн.

Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 72%. За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 69,1% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (18% та 12,9% відповідно).Підприємствами обласного центру виконано 63,6% обсягу будівельних робіт по області.


Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за січень–липень 2015 року

За січень–липень 2015 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 11517 млн.грн., з неї продукції добувної та переробної промисловості – на суму 9640,5 млн.грн. (83,7%). У структурі реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів припадало 48,8%, постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – 14,5%, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування, – 13,2%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – 9,2%. В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів (68,3%), м’яса та м’ясних продуктів (10,8%). Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості підприємствами Гайворонського, Новомиргородського, Кіровоградського, Новоукраїнського районів; харчової промисловості – міст Кіровограда, Світловодська, Олександрії, Кіровоградського, Олександрійського, Світловодського, Голованівського, Новомиргородського, Новоукраїнського районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – міст Кіровограда та Олександрії. Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу за січень–липень 2015 року по області становив 11703 грн., найбільше – у Голованівському районі (46586,8 грн.) та містах Кіровограді (28768,7 грн.), Світловодську (26829,6 грн.).


Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємствами Олександрівського району за січень–липень 2015 року

За січень–липень 2015 року підприємствами Олександрівського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 4,5 млн.грн., що становило 0,04% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами Кіровоградського району – 409,1 млн.грн. (3,6%), Знам’янсько- го – 25,5 млн.грн. (0,2%)). На переробну промисловість району припадало 100% реалізованої продукції. В обсязі реалізації виробів з деревини паперу та поліграфічної діяльності найбільша питома вага припадала на лісопильне та стругальне виробництво; іншої неметалевої продукції – на виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів.На кожного мешканця району в середньому припало 160,1 грн. реалізованої промислової продукції.


Інвестиційна активність підприємств Олександрівського району за січень–червень 2015 року

За січень–червень 2015р. підприємствами та організаціями Олександрівського району освоєно 19,9 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 1,5% загальнообласного обсягу. На кожного мешканця району в середньому припало 714 грн. капітальних інвестицій, що на 46,6% менше ніж у середньому по області. Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій.


Фінансовий стан великих та середніх підприємств області за І півріччя 2015 року

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) великих та середніх підприємств області (крім банків та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за І півріччя 2015 року склав 4012 млн.грн. збитку. Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 53%, отримано 534 млн.грн. прибутку до оподаткування, що на 167 млн.грн. більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Найбільші обсяги прибутку до оподаткування одержали підприємства промисловості – 372 млн.грн. (70% прибутку по області), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 85 млн.грн. (16%). За промисловими видами діяльності найбільшу суму прибутку до оподаткування отримали підприємства переробної промисловості – 346 млн.грн. (93% прибутку до оподаткування промислових підприємств області), з яких левова частка припала на підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 235 млн.грн. та машинобудування – 85 млн.грн. Загальний обсяг збитку до оподаткування підприємств області за І півріччя 2015 року склав 4546 млн.грн. проти 2894 млн.грн. збитку за відповідний період попереднього року. Найбільші обсяги збитку до оподаткування одержали підприємства промисловості – 4369 млн.грн., зокрема підприємства переробної промисловості – 3669 млн.грн.


Про оплату населенням Олександрівського району житлово-комунальних послуг станом на 1 серпня 2015 року

Упродовж січня–липня 2015р. населенням Олександрівського району сплачено за житлово-комунальні послуги 9436,5 тис.грн. (117,1% нарахованих за цей період сум). Рівень оплати житлово-комунальних послуг за липень 2015р., включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 83% (по області – 100,6%). Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у липні 2015р. порівняно з відповідним місяцем 2014р. збільшилися у 2,2 раза і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год.) становили 255,14 грн. (по області – 289,86 грн.). Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у липні 2015р. порівняно з червнем збільшилася у 1,5 раза і на початок серпня 2015р. становила 462,2 тис.грн., з початку року заборгованість зменшилася на 58,3%.


Збирання урожаю та проведення інших польових робіт сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) Олександрівського району станом на 1 вересня 2015 року

 Сільськогосподарськими підприємствами Олександрівського району (крім малих) зернові та зернобобові культури зібрано на площі 14,3 тис.га (57,3% площ посіву) та намолочено 515,2 тис.ц, середня врожайність становила 36,1 ц з1 га. Ріпак озимий зібрано на площі 0,5 тис.га, намолочено 11,5 тис.ц, врожайність становила 21,3 ц з1 га.На початок серпня п.р. оранка на зяб проведена на площі 3,1 тис.га, що в 2,3 раза більше порівняно з 1 серпня 2014р. Підготовлено ґрунту під посіви озимих культур на площі 4,2 тис.га проти 2,5 тис.га торік.


Ринок праці в Олександрівському районі в серпні 2015 року

За даними обласної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних району на кінець серпня 2015р. становила 732 особи, що на 7,2% менше ніж на кінець липня. Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у серпні2015р.порівняноз липнем зменшилася на 3,3% і на кінець місяця становила 29 місць.Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець серпня становило 25 осіб проти 26 осіб на початок місяця.За сприяння обласної служби зайнятості в серпні 2015р. працевлаштовано52 безробітних мешканця району.


Стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах (крім малих)

у січні–серпні 2015 року

Сільськогосподарськими підприємствами Олександрівського району у січні–серпні 2015р. реалізовано на забій 259 т живої ваги худоби та птиці, що на 2% менше обсягу січня–серпня 2014р., вироблено 1475,3 т молока (на 12,9% менше). Станом на 1 вересня 2015р. у сільськогосподарських підприємствах району налічувалось 1,5 тис.голів великої рогатої худоби, у т.ч. 0,5 тис.голів корів, 3,2 тис.голів свиней. ону, що на третину більше ніж у липні.


Фінансовий стан великих та середніх підприємств області за І півріччя 2015 року

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) великих та середніх підприємств області (крім банків та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за І півріччя 2015 року склав 4012,4 млн.грн. збитку. Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 52,9%, отримано 533,5 млн.грн. прибутку до оподаткування, що на 166,5 млн.грн. більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Найбільші обсяги прибутку до оподаткування одержали підприємства промисловості – 372,1 млн.грн. (69,7% прибутку по області), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 85,3 млн.грн. (16%). За промисловими видами діяльності найбільшу суму прибутку до оподаткування отримали підприємства переробної промисловості – 346,4 млн.грн. (93,1% прибутку до оподаткування промислових підприємств області), з яких левова частка припала на підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 234,9 млн.грн. та машинобудування – 84,7 млн.грн. Загальний обсяг збитку до оподаткування підприємств області за І півріччя 2015 року склав 4545,9 млн.грн. проти 2894,4 млн.грн. збитку за відповідний період попереднього року. Найбільші обсяги збитку до оподаткування одержали підприємства промисловості – 4369,2 млн.грн., зокрема підприємства переробної промисловості – 3668,9 млн.грн.


Ринок праці Кіровоградської області в серпні 2015 року

За даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи на кінець серпня 2015р. перебувало 16,2 тис. безробітних громадян області, що на 3,6% менше ніж на кінець липня. Статус безробітного протягом місяця отримали 1,8 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець серпня 2015р. склав 2,76% населення працездатного віку. Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець серпня 2015р.
становила 1,4 тис. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області на кінець серпня 2015р. склало 12 осіб проти 16 осіб на кінець липня. За сприяння державної служби зайнятості в серпні 2015р. було працевлаштовано 0,9 тис. осіб. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в серпні 2015р., становила 11,4 тис. осіб, середній розмір допомоги склав 1101 грн.


Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у серпні 2015 року

За серпень 2015р. підприємствами та організаціями області використано на виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 7,1 млн.м3, вугілля кам’яного – 16,4 тис.т, палива дизельного – 9,9 тис.т, бензину моторного – 1,3 тис.т. Порівняно з серпнем 2014р. збільшилося використання вугілля кам’яного на 8,3%, палива дизельного – на 0,2%. Водночас зменшилось використання газу природного на 33,5%, бензину моторного – на 11,2%.

 

Експорт товарів за січнь–липень 2015 року

Обсяг експорту товарів області за січень–липень 2015р. становив 255 млн.дол. США і порівняно з січнем–липнем 2014р. скоротився на 52,5%. Область експортувала товари до 90 країн світу. Найбільше товарів експортовано до Російської Федерації, Білорусі, Туреччини, Китаю, Індії та Єгипту. В товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти.


Наявність зернових та олійних культур на підприємствах області станом на 1 вересня 2015 року

На 1 вересня 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур було в наявності 1447,4 тис.т зерна (на 31,6% більше ніж на 1 вересня 2014р.), у т.ч. 1010 тис.т пшениці, 240,8 тис.т ячменю, 149,9 тис.т кукурудзи, 1 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 971,5 тис.т зерна (на 24,9% більше), у т.ч. 622,7 тис.т пшениці, 130,8 тис.т кукурудзи, 181,9 тис.т ячменю, 0,8 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 475,9 тис.т зерна (в 1,5 р.б.), у т.ч. зернозберігаючі – 433 тис.т (в 1,7 р.б.). Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, на 1 вересня 2015р. становила 2842 грн. за т (торік – 1825,8 грн. за т), по Україні – 2644,8 грн. за т (1753,5 грн. за т). Запаси насіння соняшнику становили 71,9 тис.т (в 1,5 раза менше ніж на 1 вересня 2014р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 54,5 тис.т (на 2,6% більше), на підприємствах, що здійснюють його зберігання та переробку, – 17,4 тис.т (в 3,1 раза менше).Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та зернопереробними підприємствами області на 1 вересня 2015р. становила 7003,3 грн. за т проти 3924,6 грн. за т на 1 вересня 2014р., по Україні – 7294,1 грн. за т (3640,1 грн. за т).

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами області за січень–серпень 2015 року

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–серпень п.р. порівняно з відповідним періодом 2014р. збільшився в 1,6 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,6 раза, продукції тваринництва – на 2,1%. Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 1155,8 тис.т зернових культур, що на 3% менше ніж у січні–серпні 2014р., у .ч. пшениці – 401,6 тис.т (на 13,7% менше), ячменю – 133,3 тис.т (в 1,7 раза менше), кукурудзи – 607,2 тис.т (на 30,3% більше), насіння соняшнику – 367,4 тис.т (на 13,3% менше), сої – 70,8 тис.т (на 37,1% більше), худоби та птиці (у живій вазі) – 11,5 тис.т (на 16,9% менше), молока та молочних продуктів – 30,8 тис.т (на 6,9% менше), яєць – 1,3 млн.шт. (в 55,5 раза менше).Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації за січень–серпень 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. зросли в 1,8 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,8 раза, тваринництва – на 36,8%.

 

Витрати і ресурси домогосподарств Кіровоградської області у І кварталі 2015 року

За підсумками вибіркового обстеження домогосподарств, середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у І кварталі 2015р. склали 3742 грн., і зросли на 13% проти відповідного періоду 2014р. У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні загальні доходи становили 1970 грн. на місяць. Рівень середньомісячних загальних доходів однієї особи в 1,7 раза перевищив рівень встановленого на цей період прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць (1176 грн.).Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у І кварталі 2015р. склали 3849 грн., що на 18% більше, ніж у відповідному періоді 2014р. У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні витрати становили 2026 грн.


Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації за січень–серпень 2015 року

Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот торгової мережі підприємств роздрібної торгівлі, оборот торгової мережі підприємців-фізичних осіб, обсяги продажу товарів на організованих ринках з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринках, становив 13523 млн.грн., що на 16,5% менше обороту січня–серпня 2014р. Частка обороту торгової мережі підприємств склала 39,8%, підприємців-фізичних осіб – 43,1%, обороту організованих ринків з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків – 17,1%. Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу в середньому за місяць становив 1723,8 грн., абсолютне зниження – 1859,4 грн.


Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу на території області через АЗС за серпень 2015 року

У серпні 2015р. на території області здійснювали продаж нафтопродуктів та газу 222 автозаправні станції. Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму майже 185 млн.грн. Бензину моторного реалізовано 4,1 тис.т, газойлів, пропану та бутану скраплених – по 1,9 тис.т, газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,4 тис.т. В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався бензин моторний марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі склала 65,1%, найменшим – А–80. Станом на 1 вересня 2015р. запаси бензину на АЗС області становили 2,8 тис.т, газойлів – 1,6 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,2 тис.т.

 

Оптова торгівля Кіровоградської області за І півріччя 2015 року

Одним із каналів надходження товарів на споживчий ринок є оптова торгівля. Обсяг оптового товарообороту підприємств області за І півріччя 2015р. становив 7,1 млрд.грн. На продаж непродовольчих товарів припадало 68,8% обсягу оптового товарообороту, решта – на продовольчі товари. Серед продовольчих товарів переважав продаж олії рослинної, цукру, м’яса та м’ясних продуктів, продуктів молочних, масла та сирів, маргарину і жирів харчових подібних, серед непродовольчих товарів – добрив, агрохімічної продукції, кукурудзи, машин і устаткування сільськогосподарського, для добувної промисловості та будівництва, текстильного, швейного та трикотажного виробництва, газойлів (палива дизельного), насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшнику, бензину моторного, у т.ч. бензину авіаційного. Основу оптового товарообороту області (72%) склала продукція, що вироблена на території України.

 

Заборгованість із виплати заробітної плати по Олександрівському району на 1 серпня 2015 року

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що загальна сума невиплаченої заробітної плати перед працівниками Олександрівського району (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) на 1 серпня 2015 року відсутня. Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам області впродовж липня зменшилась на 0,9% і на 1 серпня 2015 року становила 36,8 млн.грн.

 

Збір урожаю та проведення інших польових робіт станом на 1 вересня 2015 року

На 1 вересня п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено й обмолочено на площі 477 тис.га, що складає 98% площі посіву зернових культур (без кукурудзи), посіяних під урожай поточного року (на рівні відповідної дати 2014р.), виробництво зерна становило 1610,5 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 2,6% менше ніж було одержано на початок вересня 2014р. У середньому з1 га обмолоченої площі одержано по 33,8 ц зерна (на 14% менше ніж торік), у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – по 34,8 ц (на 15,3% менше), господарствами населення – по 29,9 ц (на 9,4% менше). Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 23,3 тис.га, що складає 98,3% площ, посіяних під урожай 2015р., його валовий збір становив 50,3 тис.т, що у 2,2 раза менше ніж торік, а середня врожайність – 21,6 ц з1 га (торік – 22,4 ц з1 га). Всіма категоріями господарств накопано 455,5 тис.т картоплі, що на 7,6% більше ніж на 1 вересня 2014р. (за рахунок підвищення ії зібраної площі на 11,2% (35,7 тис.га), середня врожайність – 128 ц з1 га. Виробництво овочів відкритого ґрунту (115,8 тис.т) зросло проти минулорічного на 7,3% (за рахунок підвищення площі збирання на 5,2%) при середній врожайності 114 ц з1 га (торік – 113 ц з1 га). Господарствами населення одержано майже 100% обсягу виробництва картоплі, плодів та ягід – 99,2% та овочів – 96,7%. Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) під посіви озимих культур підготовлено 127 тис.га площ (на 14,8% менше ніж на початок вересня 2014р.), оранку на зяб проведено на площі 119,2 тис.га (на 11% більше). Озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак, під урожай 2016р. посіяно на площі 17,9 тис.га, що на 19,7% менше ніж на початок вересня 2014р., у т.ч. зернові на зерно – 0,3 тис. га (на рівні минулого року), ріпак озимий на зерно – 17,6 тис.га (на 13,7% менше.).

 

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС за січень–липень 2015 року

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень–липень 2015р. становив 60,1 млн.дол. США, імпорту – 26 млн.дол., або 49,3% та 44,2% рівня відповідного періоду 2014р. Зовнішньоторговельні операції проводились з 26 країнами Європейського Союзу. Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів. Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, текстильні матеріали та текстильні вироби.

 

Добування водних біоресурсів у січні–серпні 2015 року

Протягом січня–серпня 2015 року підприємствами Кіровоградської області та фізичними особами-підприємцями, яким надано ліцензії та квоти на вилов риби на території області, добуто 551,3 т риби, що на 2,9% менше ніж у січні–серпні 2014 року. Найбільше риби виловлено підприємствами Кіровоградського, Онуфріївського та Світловодського районів, м.Світловодська (43,4% загального обсягу вилову риби по області).

 

Основні показники роботи галузі тваринництва в області за січень–серпень 2015 року

Виробництво м’яса господарствами усіх категорій у січні–серпні 2015р. склало 45,5 тис.т та порівняно з січнем–серпнем 2014р. зменшилося на одну тис.т або на 2,2%. У січні–серпні п.р. загальне виробництво молока порівняно з відповідним періодом 2014р. зменшилося на 4,4% і склало 224,6 тис.т, у т.ч. у сільсько-господарських підприємствах – на 5,2% (34,6 тис.т), господарствах населення – на 4,3% (190 тис.т). Порівняно з січнем–серпнем 2014р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від однієї корови, що була в наявності на початок 2015р., збільшився на 59 кг (на 1,7%) і становив 3588 кг. Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у січні–серпні 2015р. порівняно з січнем–серпнем 2014р. збільшилося на 2,7% і склало 383,3 млн.шт., у т.ч. в господарствах населення – на 5,4% (304,7 млн.шт.), сільськогоспо-дарських підприємствах – зменшилося на 6,5% (78,6 млн.шт.). Несучість курей-несучок у січні–серпні 2015р. склала 205 шт. проти 198 шт. у січні–серпні 2014р. Станом на 1 вересня 2015р. загальна чисельність поголів’я великої рогатої худоби становила 129,3 тис. голів (на 8,6% менше ніж на 1 вересня 2014р.), у т.ч. корів – 61,6 тис. голів (на 6,1% менше), свиней – 272,4 тис. голів (на 0,1% більше), овець та кіз – 53 тис. голів (на 8,5% менше), птиці – 6784,7 тис. голів (на 4,7% більше).

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб по області за січень–серпень 2015 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень–серпень 2015р. становив 5386,1 млн.грн., що порівняно з січнем–серпнем 2014р. менше на 23,6%. У серпні 2015р. порівняно з відповідним місяцем 2014р. обсяг роздрібного товарообороту склав 79,7% та становив 750 млн.грн. Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі по Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республики Крим і м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) склала 1,8%. Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу у середньому за місяць склав 686,6 грн.

 

Надання населенню субсидій за серпень 2015 року

У січні–серпні 2015 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 121541 домогосподарство, призначено субсидії 96961 домогосподарству, що у 4 рази більше порівняно з відповідним періодом 2014 року. У серпні 2015р. кількість домогосподарств-учасників Програми житлових субсидій, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 19,7% загальної кількості домогосподарств області. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у серпні 2015 року становив 282,2 грн. Сума субсидій, отриманих населенням у січні–серпні 2015 року для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 108838,8 тис.грн. Станом на 1 вересня 2015 року заборгованість бюджетів перед організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг з урахуванням заборгованості попередніх періодів в цілому по області становила 28670,3 тис.грн. За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–серпні 2015 року звернулися 35494 домогосподарства, призначено субсидії 28970 домогосподарствам, отримали – 12016 домогосподарств на суму 16377,8 тис.грн. Заборгованість бюджетів з виплати населенню субсидій готівкою на 1 вересня 2015р. становила 27508,3 тис.грн.

 

Індекс споживчих цін у серпні 2015 року

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє величину індексу споживчих цін (індексу інфляції) за серпень 2015р., яка становила порівняно з червнем 2015р. по Україні 99,2%, по області – 99,3%.

 

Роздрібна торгівля Кіровоградської області за І півріччя 2015 року (за уточненими даними)

            За І півріччя 2015 року підприємствами області (юридичними особами), що здійснювали роздрібну торгівлю, реалізовано споживчих товарів на суму 3871,8 млн.грн., що в порівнянних цінах на 22,3% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Питома вага продажу продовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного товарообороту області становила 48,3% (1868,2 млн.грн.), непродовольчих 51,7% (2003,6 млн.грн.). Найбільшу частку серед продажу продовольчих товарів у торговій мережі займали вироби тютюнові, м’ясо копчене, солоне та ковбасні вироби, пиво, вироби цукрові кондитерські (включаючи морозиво), горілка та вироби лікеро-горілчані, м’ясо та птиця свіжі та заморожені, напої безалкогольні, чай, кава, какао та прянощі, свіжі плоди, ягоди, виноград, горіхи, серед непродовольчих товарів – бензин моторний, товари фармацевтичні, дизельне пальне, газ стиснений та скраплений для автомобілів, автомобілі та автотовари, товари парфумерно-косметичні, побутові електротовари та освітлювальне приладдя, матеріали будівельні та залізні вироби, аудіо- та відеообладнання, включаючи телекомунікаційне устаткування. Обсяг продажу товарів вітчизняного виробництва у торговій мережі становив 71,7% усіх реалізованих товарів.

Події в Україні

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Інші посилання